BHV-Opleider.nl
 • Voordelen BHV Cursus

  check Vakbekwame BHV instructeurs
  check BHV cursus op locatie
  check Actief in heel Nederland
  check Scherp geprijsde cursussen
  check Op maat BHV per bedrijf of instelling

 • Referenties

  hilt
  phila
  boon
  aaa
  logo_mw
  Multi-graphic-dtp-vormgeving-deventer
  logocry
  logo
 • BHV nieuws

  Hé doe de deur dicht

  Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden. Maar de Brandweer richt zich op twee aandachtspunten uit het onderzoeksrapport: Het altijd sluiten van de binnendeuren en hoorbare rookmelders.

 

Veelgestelde vragen

Geldt de BHV verplichting ook voor mijn bedrijf?
In ieder bedrijf waar een gezagsverhouding (werkgever/werknemer) bestaat, is de Arbo-wet van toepassing. In artikel 15 van de Arbo-wet staat vervolgens dat u verplicht bent BHV’ers binnen uw bedrijf te hebben.

Hoeveel BHV’ers moet ik in mijn bedrijf hebben?
Om de veiligheid in uw bedrijf te waarborgen kunnen meerdere bedrijfshulpverleners nodig zijn. Dit hangt af van de risico’s zoals omschreven in uw risico-inventarisatie (RI&E) en van de aard van uw bedrijf. Als uw bedrijf veel bezoekers heeft (zoals een warenhuis of bioscoop) betekent dat dat u meer bedrijfshulpverleners zult moeten inzetten om het bedrijf efficiënt te kunnen ontruimen. Ook bij bedrijven of instellingen met bewoners die zichzelf mogelijk niet kunnen redden, zoals kinderen, bejaarden, patiënten, of gehandicapten, is het minimumaantal bedrijfshulpverleners niet voldoende.

Wat leren BHV’ers?
BHV’ers leren een aantal primaire handelingen zoals levensreddend handelen, brandbestrijding, hoe te alarmeren en wat er zoal bij een ontruiming komt kijken. Kortom: een BHV’er leert een doortastende hulpverlener te zijn.

Ontvangen de BHV’ers een certificaat?
Ja, alle BHV’ers ontvangen een certificaat in creditcard formaat die ze bij zich kunnen dragen en eventueel aan de Arbeidsinspectie kunnen tonen.

Hoe lang duurt een BHV cursus?
De basiscursus duurt 1 dag en de jaarlijkse herhaling duurt ook 1 dag. Voor ervaren bedrijfshulpverleners is er ook de mogelijkheid voor een halve dag herhalen. Tijdens Covid19 crisis geven wij de training 1 op 1 in een uur.

Hoe controleren we ademhaling tijdens COVIV19: klik hier

Hoe vaak moet ik herhalingslessen volgen?
De werkgever heeft de verplichting ervoor te zorgen dat je voldoende geschoold bent om je taken naar behoren uit te voeren. Om dit voor elkaar te krijgen moet men de opgedane kennis regelmatig herhalen en dan vooral praktisch. Ervaring leert ons dat één keer per jaar herhalen het absolute minimum is om die kennis actueel te houden.

Kan mijn werkgever mij verplichten BHV’er te worden?
Ja, op basis van artikel 15 van de Arbo-wet. In dit artikel staat: De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
Hij mag dus iemand aanwijzen en dus verplichten BHV’er te worden.

Weten EHBO’ers meer dan BHV’ers?
Ja, op het gebied van eerste levensreddende handelingen wel. Maar de wetgeving van nu is er op gericht om een voorpostfunctie te hebben totdat de externe hulpverlening (ambulance) het overneemt. Mooie verbandjes zijn voor een BHV’ers minder belangrijk dan bijvoorbeeld een slagaderlijke bloeding of een circulatiestilstand.

Hoe moet ik bedrijfshulpverlening organiseren?
Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening in uw bedrijf moet u de volgende stappen ondernemen:

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
Aanwijzen van bedrijfshulpverleners
Bedrijfshulpverleners opleiden
Ontruimingsplan
Communicatie
Oefeningen

Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak?
Ja, de verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het uit opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen.

Hoe vaak moet er worden geoefend?
U bent wettelijk verplicht om oefeningen te houden. Minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening is een goede richtlijn. Na de oefeningen moet u een evaluatie houden, waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Na de evaluatie spreekt u af wat de volgende keer beter moet en legt dit schriftelijk vast.

1.

2.

3.

 • Waarmee kan ik u van dienst zijn?

  mailicon Marjo van Arken
  Administratie PC BHV
  0570-866 819